Østsjællands Andelsvaskeris Fond blev stiftet i 1991.

 

Fondens formål er at støtte almennyttige og almenvelgørende formål.

 

Fondens dæknings område er de gamle kommuner Stevns, Faxe og Vallø.

 

Fonden har siden den blev stiftet i 1991 uddelt kr. 12,5 milioner.
Hvoraf hele 4 milioner er gået til idrætsformål.

Østsjællands Andelsvaskeris Fond

Billede viser vaskeriet på Bjælkeropvej i Store Heddinge. Billedet er taget omkring 1955.

Østsjællands Andelsvaskeris Fond

Næste bestyrelsesmøde

29. april 2019

 

Ansøgningsfrist

17. april 2019

 

Fremsendelse af ansøgninger

- se ANSØGNING

ØSTSJÆLLANDS ANDELSVASKERIS FOND info@vaskerifonden.dk