Ansøgning


Email fremsendes til info@vaskerifonden.dk
Relevante bilag bedes vedlægges som pdf filer.
Herunder kan du se hvilke bilag og informationer din ansøgning skal indeholde.


Ansøgninger til uddannelsesformål med ophold i udlandet:

 • Beskrivelse af ansøger
 • Studieforløb
 • Dokumentation for optagelse på relevat studie
 • Budget
 • CPR nummer
   

Ansøgning skal være fonden i hænde inden studie start

Ansøgningerne bedes fremsendt via mail. Bilag vedhæftes som PDF fil.

 

Øvrige ansøgninger:

 • Beskrivelse af ansøger
 • Ansøgningen formål
 • Økonomi
 • CPR/CVR nummer


Ansøger du på vegne af en forening, bedes vedtægter og seneste regnskab vedlægges ansøgningen.ß
Ansøgningerne bedes fremsendt via mail. Bilag vedhæftes som PDF fil.

 

Har du spørgsmål til din ansøgning er du velkommen til at kontakte os herom.
ØSTSJÆLLANDS ANDELSVASKERIS FOND
info@vaskerifonden.dk

 

For at kunne ansøge om legat skal du være bosat i de gamle kommuner Stevns, Faxe eller Rønnede.